Favoriter
Kamagra Oral Jelly 100mg x 8 Kamagra Oral Jelly 100mg x 4 Maximum Powerful x 6 Viagra 100mg x 4 Cialis 20mg x 4 Viagra 100mg x 16 Fly 200mg x 4 Viagra 100mg x 8
 
Specials
Black Ant x 8 Cialis 20mg x 16 Fen x 16 Fen x 32 Fen x 8 Fly 200mg x 8 Kamagra Oral Jelly 100mg x 32 Levitra 20mg x 32 Maxman x 32 Maxman x 64 Viagra 100mg x 16 Viagra 100mg x 32 Viagra 100mg x 64
 
Kundvagn
0 produkter
Utvalda
 

Afrodisiaka

Afrodisiaka - Alkohol  

Användningen av alkohol för att stimulera könsdriften är av gammalt ursprung. "Sine Ceres et Libero friget Venus" (Utan Ceres och Libero [=Bacchus] fryser Venus, dvs utan mat och dryck ingen älskog) skrev Terenius i Eunuchus.
Men man noterade också att användning till övermått drastiskt hindrade varje försök till älskog. "En verklig fylla är motbjudande," noterade Ovidius i "Ars amatoria" ("Kärlekskonsten"), "men ofta kan det underlätta om man låtsas vara berusad. Gör du misstag i uppförandet kan det tillskrivas vinet som du låtsas ha förtärt."

Shakespeare, i Macbeth, akt II, scen III, låter portvaktaren förklara (i Hagbergs klassiska översättning) att:
I älskogsväg både hjälper det och stjälper det: det hjälper fram begärelsen men det stjäl undan förmågan. Man skulle kunna säga, att ett gott rus bär sig åt som en lagvrängare med älskogen; skapar den och förintar den; väcker den och släcker den; uppmuntrar den och avskräcker den; reser upp den och slår ned den; med ett ord, vränger den till sömns, bringar den på skam och går sin väg.

En måttlig mängd alkohol kan minska spänningar och få hämningar att släppa, speciellt för mycket kraftigt hämmade personer, men de dämpande effekterna tar snart överhanden. Mer än ett halvt gram alkohol per kilo kroppsvikt bör undvikas av var och en som vill bibehålla sin fulla förmåga att utöva älskog. Väger man 75 kilo svarar detta mot en konsumption av högst en halvflaska vin innan man vill att det skall vara dags...

Möjligen kan det också finnas andra fysiologiska effekter. En studie, publicerad 1994 i den brittiska vetenskapliga tidskriften Nature hävdar att alkohol skulle höja testosteronnivån hos kvinnor. I vanliga fall bildar kvinnor omkring tiondedelen så mycket testosteron som män. Enligt Dr. Weil skulle "ett tillskott, även av små kvantiteter, kunna dramatiskt öka könsdriften. För kvinnor, som saknar intresse och lust för sexuell aktivitet kan en sådan behandling förändra fullständigt förändra livet.